Zabezpečení EZS

Elektronické zabezpečovací systémy nebo-li EZS

EZS nebo-li elektronické zabezpečovací systémy ochrání Vás, Váš majetek, prostory  před nevítanými návštěvníky a jejich trestnou činností v době vaší nepřítomnosti. O spolehlivosti svědčí nejen to, že je  zákazníky hojně objednávám, ale především věrnost zákazníků s tímto systémem.  Jedná se o systém, který umožňuje monitorování vašeho majetku lidmi z  Pultu  centrální ochrany, který je připraven aktuálně  zasáhnout při narušení bezpečnosti.

Elektronické zabezpečení zajistíme podle Vašich představ a možností. Naši technici Vám nejlépe osobně objasní a připraví konkrétní nabídku. Volejte proto na 605 299 275.    

EZS skutečně zajišťuje bezpečí Vašeho majetku, pokud narušitel vnikne do vašeho objektu EZS zkracuje na minimum čas, po který narušitel může zcizovat či poškozovat Váš majetek. Vystěhování firmy, domu či bytu je takřka nemožné.

Systém EZS spustí nejen hlasitý alarm, ale upozorní i vybrané osoby o narušení objektu. Dozvědět se můžete např. i to, že byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo můžete spustit topení.

Alespoň stručně Vás seznámíme s možnostmi přenosu o neobvyklém dění např. o narušiteli  ve Vašem domově či firmě:

Přenos informace Linkovým přenosem znamená přenos díky pevné telefonní lince, která je tedy i podmínkou pro tuto variantu. Vámi oceňovanou výhodou je nízká cena přenosu informace a uváděnou nevýhodou je, že pokud dojde k narušení telefonní linky, dojde i k zamezení přenosu informace. Tato technologie je dnes na ústupu.

Přenos informace Radiovým přenosem nebo  přenosem operátorem GSM či GPRS znamená přenos informace vzduchem pomocí radiového modulu nebo pomocí operátora GSM. Tato technologie je v současnosti nejužívanější protože možnost narušení přenosu info je minimální. K narušení přenosu může dojít pouze tehdy, má-li síť operátora problém.

Je možné zvolit variantu  Kombinovaného provozu, který kombinuje výhody obou výše uvedených přenosů. Technické informace mohu být přenášeny  pevnou telefonní linkou, což šetří Vaši peněženku a závažné poplachy jsou přenášeny GSM operátorem nebo GPRS systémem.

Oblíbenou službou našich klientů je služba bezpečnostní agentury OKO1. Tato služba zajišťuje bezpečí Vašeho majetku a také pohodlí při jeho zajišťování. Signál o tom, že došlo k nenadále události ve Vašem domě nebo firmě přijmete nejen Vy, ale především právě tato bezpečnostní agentura, která je připravena jednat ve Váš prospěch. Vám, našim klientům, tuto službu poskytuje  bezpečnostní agentura po dobu půl roku zdarma.

EZS je skvělou volbou, když chcete svůj majetek doma nebo ve firmě skutečně bezpečně a promyšleně ochránit.

My nainstalujeme potřebně citlivé  detektory, které reagují na pohyb tělesa ve Vašem  chráněném prostoru. Současné moderní detektory jsou schopny rozlišit a vyhodnotit různorodé signály např. detektory rozbití skla sledující akustické signály, které porovnávají se znaky charakteristickými pro tříštění skla. K vyhlášení poplachu dojde pouze při splnění konkrétních parametrů, což výrazně snižuje riziko vzniku falešných poplachů, které by mohly vznikat při otřesech skleněných tabulí při těžké dopravě, apod.

Magnetické kontakty chrání před nežádoucím otevřením dveří a oken v době střežení.

Kouřové detektory (EPH) analyzující složení plynů. Detekují změny charakteristické pro vznik požáru. Optický kouřový detektor snižuje podstatně riziko vzniku požáru v chráněném prostoru za velice příznivých cenových podmínek.

Detektory teploty mohou detekovat mezní zvolené teploty (minimální a maximální), v případě překročení je tento fakt signalizován. Slouží ke sledování např. zámrazových teplot, kritických teplotních stavů apod.

Pokud detektory vyhodnotí situaci jako závažnou, siréna svým ostrým zvukem vyplaší narušitele objektu, a tak zamezí dalším škodám. Přivolá pomoc z blízkého okolí. Siréna je chráněna proti otevření a sejmutí ze zdi. Vnější plášť je z plastu ABS, vnitřní z ocelového plechu. Výrazný blikač upoutá pozornost již z dálky.

Naši technici Vám rádi připraví konkrétní  návrh pro Váš objekt. Kontaktujte nás na tel.: +420-605-299275

Naším nejoblíbenějším dodavatelem bezpečnostní techniky je Jablotron, který je zároveň jediným tuzemským výrobcem a vývozcem bezpečnostní techniky. S jeho výrobky máme tu nejlepší zkušenost  již několik let.  Stejně jako Vy i my na něm  oceňujeme jeho příznivé cenové podmínky.

Dalším naším osvědčeným partnerem je Securit CS, který je dovozcem bezpečnostní techniky ze zemí EU.

Spolupracujeme:
  • Marshal s.r.o - Kostelec nad Černými Lesy
  • H1 - Kouřim
  • M2 - Kolín
  • Profi - Kolín
  • Telepatrol - Praha
  • SEBA - Praha
  • Alcon - Čáslav
  • Eles - Beroun

Akční nabídka produktů

Kriminalita roste

Lidé kradou a vypadá to, že to nejhorší nás teprve čeká! A tak nám nezbývá, než začít bránit svůj majetek všemi způsoby.

číst více
Elektronické protipožární systémy

Přemýšlíte o protipožárním zabezpečení?

číst více
Elektronické zabezpečovací systémy

EZS ochrání Vás a Váš majetek v době vaší nepřítomnosti. ...

číst více
Evidenční systémy

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro Vás jistě zajímavá...

číst více