Služby

Vážení klienti,
jsme rádi, že již téměř 20 let Vám poskytujeme služby v oblasti zabezpečení Vašeho majetku, elektrických rozvodů apod.

Vy naši klienti oceňujete, že na základě Vašich potřeb vytvoříme konkrétní nabídku. Pak přistoupíme k odborné instalaci. Tím Však naše spolupráce nekončí, protože Vám samozřejmě poskytujeme nejen záruku, ale i pozáruční servis.
Několik slov o našich službách konkrétněji:

Instalaci vždy provádějí naši technici, aby tak byly dodrženy podmínky k poskytované záruce. Když vám jakýkoliv systém uvedeme do provozu je zahájen zkušební provoz. Ten je stanoven na 14 dnů. V této době Vám  všechny požadované změny konfigurace a rozmístění prvků provedeme zdarma.
Po uplynutí této doby je zahájen záruční provoz všech systémů.
Poskytujeme Vám  na celé dílo záruky, které Vám, uživatelům dávají jistotu, že  systém bude vyhovovat Vašim současným i budoucím požadavkům.
Naše záruky a záruční lhůty pro Vás:
Výrobní záruka je poskytována podle  dodavatele systému a jeho komponent takto:
•    výrobní vady a chyby materiálu, které se objeví při dodávce (většinou 2 roky)
•    činnosti související s montáží – 2 roky. Náhrada je provedena výměnou, nebo opravou zdarma (např. ale firma Jablotron poskytují záruku 5let)
•    záruční podmínky servisu a pravidelných revizí jsou stanoveny dohodou smluvních stran, kde je upřesněno trojí servisní krytí klienta

 

Servisní podmínky

Servis a veškeré dodávky Vám v rámci tohoto řešení zajišťuje naše firma Alarm KFS. Během záruční doby Vám garantujeme odstranění vad od nahlášení do 24h na naše náklady. V naléhavých případech tuto lhůtu zkracujeme  až na 8 hodin (dle rozsahu poruchy). V individuálně nutných případech lze i tuto dobu smluvně zkrátit a to až na 3 hodiny. Toto je možné právě díky trojímu servisnímu krytí klienta.

Pozáruční servis

Pozáruční servis Vám zajišťuje naše firma Alarm KFS po dobu 10let od ukončení montáže. Můžeme také spolu  uzavřít oboustranně výhodnou dohodu o  pozáručním servisu a tím  Vám budeme za paušální dohodnutý poplatek provádět servis a požadované změny v konfiguraci programu všech systémů nebo telekomunikačních rozvodů.

Akční nabídka produktů

Kriminalita roste

Lidé kradou a vypadá to, že to nejhorší nás teprve čeká! A tak nám nezbývá, než začít bránit svůj majetek všemi způsoby.

číst více
Elektronické protipožární systémy

Přemýšlíte o protipožárním zabezpečení?

číst více
Elektronické zabezpečovací systémy

EZS ochrání Vás a Váš majetek v době vaší nepřítomnosti. ...

číst více
Evidenční systémy

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro Vás jistě zajímavá...

číst více