Ze života

CENTRUM PROTI TERORISMU A HYBRIDNÍM HROZBÁM

Od 1. ledna letošního roku začalo na Ministerstvu vnitra fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. 
Jedná se o odborné analytické a komunikační pracoviště, jehož činnost bude spočívat v monitorování hrozeb
spojených s vnitřní bezpečností státu tj. hrozby v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních
aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti,
ale i dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu bude centrum
detekované problémy vyhodnocovat a přicházet s návrhy
věcných i legislativních řešení, která bude v případě
potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech
směrem k laické i odborné veřejnosti.

 

 

TRESTNÁ ČINNOST V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016


Na tiskové konferenci dne 24. ledna 2017 na Policejním prezidiu byla zveřejněna data o vývoji v oblasti kriminality
za rok 2016. Náměstek policejního prezidenta pro SKPV plk. Jaroslav Vild, ředitel Úřadu služby kriminální policie
a vyšetřování plk. Michal Foit a ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu plk. Michal Mazánek
na ní shrnuli činnosti obou útvarů. V loňském roce byly evidovány téměř 218 tis. skutků, je to tedy o 12% méně
než v roce předešlém. Pokles trestné činnosti je zaznamenán u všech druhů trestných činů. Dlouhodobě platí,
že nejvíce je majetkové trestné činnosti. Prioritami kriminalistů v roce 2017 bude především problematika terorismu
a extremismu, kyberkriminality, závažné hospodářské činnosti a drogové kriminality.

 

Akční nabídka produktů

Kriminalita roste

Lidé kradou a vypadá to, že to nejhorší nás teprve čeká! A tak nám nezbývá, než začít bránit svůj majetek všemi způsoby.

číst více
Elektronické protipožární systémy

Přemýšlíte o protipožárním zabezpečení?

číst více
Elektronické zabezpečovací systémy

EZS ochrání Vás a Váš majetek v době vaší nepřítomnosti. ...

číst více
Evidenční systémy

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro Vás jistě zajímavá...

číst více